Pixelfall

Marcel Otruba

Czech Republic / MUNI

Algoritmus třídí pixely v digitálním obraze, detekuje okrajové hodnoty pixelů a rozsah mezi těmito hodnotami třídí. Dokáže vytvořit různe "vytříděné" obrazy. Rozpad digitálního obrazu na základě generativních pravidel je symbolickou reprezentací světa, strukturovaného digitálními technologiemi, jenž erodují soudržnost společnosti.

#muni #digital

#muni #digital

Pixelfall

Marcel Otruba

Czech Republic / MUNI

Algoritmus třídí pixely v digitálním obraze, detekuje okrajové hodnoty pixelů a rozsah mezi těmito hodnotami třídí. Dokáže vytvořit různe "vytříděné" obrazy. Rozpad digitálního obrazu na základě generativních pravidel je symbolickou reprezentací světa, strukturovaného digitálními technologiemi, jenž erodují soudržnost společnosti.